Formalnosti prilikom kupoprodaje vozila

U nadi da vam olaksamo buducu trgovinu, spremili smo za vas tekst, koji ibuhvata niz formalnosti koje morate obaviti prilikom kupoprodaje vozila, od toga koji su prvi koraci nakon zaključivanja ugovora (plaćanje poreza i njihovih rokova), prepisivanja punomoćja, do toga na šta bi kupac, odnosno prodavac, morao da obrati pažnju kada su u pitanju podaci, pravni status vozila, registracija, ispravnost novca i slično.

U clanku smo predstavili i primere parametara utiču na visinu carine prilikom uvoza automobila i kako se ona obračunava.

Prilikom kupoprodaje vozila neophodno je obaviti niz pravnih radnji, a poželjno je obratiti pažnju i na dodatne pravne aspekte, sve u cilju zakonski ispravne kupovine, odnosno prodaje vozila.

 

Prvi korak nakon zaključenja ugovora:

 • Porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od 2,5% od vrednosti vozila.

Kada kupac i prodavac postignu dogovor o kupovini odnosno prodaji vozila, pristupaju zaključenju ugovora, a nakon toga kupac plaća porez koji iznosi 2,5% od procenjene vrednosti vozila po zvaničnom AMSS katalogu i vrši preregistraciju vozila na svoje ime. Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prema Zakonu o porezima na imovinu jeste prodavac, međutim u praksi se to kupoprodajnim ugovorima uvek prebacuje na kupca. Po potpisivanju kupoprodajnog ugovora, rok za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava je 15 dana u poreskoj upravi u opštini prodavca. Porez na promet apsolutnih prava iznosi 2,5% od vrednosti vozila po zvaničnom katalogu AMSS, a kada je prodavac polovnog vozila privredni subjekat koji je obveznik PDV, prodavac obračunava i PDV u iznosu od 20%. Za polovna vozila koja su nabavljena posle 2005. godine prilikom kupoprodaje se ne obračunava PDV shodno članu 6, stav 1, tačka 2 Zakona o porezu na dodatu vrednost (sva novija vozila koja se ne kupuju iz uvoza). Dakle, bez obzira na obavezu obračunavanja PDV ili ne, u svim slučajevima, plaća se i porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od 2,5% od vrednosti vozila.

Ugovorne strane se mogu dogovoriti i da će se preregistracija vozila vršiti naknadno, a da će se vozilo određeno vreme voziti po punomoćju. I u ovom slučaju kupac bi trebalo da zaključi validan kupoprodajni ugovor radi sigurnosti i dokazivanja da je kupoprodaja izvršena u slučaju spora. Punomoćjem se ovlašćuje kupac da može da raspolaže vozilom po svom nahođenju, da ga koristi i upravlja vozilom u zemlji i inostranstvu, da može da ga dalje proda i obavi sve druge pravne i faktičke radnje u cilju raspolaganja vozilom. Organi unutrašnjih poslova u praksi zahtevaju da ovakvo punomoćje bude overeno u sudu.

Kupac bi trebalo da obrati pažnju na sledeće:

 • Da uradi proveru i poređenje podataka iz saobraćajne dozvole, lične karte i samog vozila (ime vlasnika, broj motora i šasije i sl.).
 • Da proveri pravni status vozila u Registru založnog prava na internet sajtu Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs. Ovo je posebno važno ako se vozilo ne kupuje od dilera, već od fizičkog lica. Ako se kupi vozilo koje je opterećeno založnim pravom, banka, odnosno drugi poverilac u slučaju neredovnog izmirenja duga, može da vrši prodaju založenog vozila.
 • Da preuzme vozilo sa rezervnim ključevima, a ukoliko se preuzimanje vozila odlaže konstatovati u ugovoru da do preuzimanja vozila za eventualnu štetu odgovara prodavac.
 • Obratiti pažnju da u ugovoru o kupoprodaji vozilo bude precizno opisano, da postoji klauzula u kojoj prodavac tvrdi da vozilo nije otuđio ili opteretio i da postoji klauzula u kojoj prodavac izjavljuje da je primio novac.
 • Ako je vozilo sa drugog registarskog područja od opštine na kojoj je prodavac, moraju se odjaviti tablice u mestu izdavanja registarskih tablica i tu platiti porez.

Prodavac bi trebalo da obrati pažnju na sledeće:

 • Da proveri ispravnost novca, najbolje posredstvom neke agencije za posredovanje i registraciju vozila
 • Da obrati pažnju da u ugovoru o kupoprodaji bude navedeno šta je sve predato kupcu (rezervni ključevi, saobraćajna dozvola, polisa osiguranja i sl.), da stoji klauzula koja je kod nas uobičajena odnosno da sve troškove, takse i poreze snosi kupac, te da stoji klauzula da se vozilo kupuje u viđenom stanju.

Carinska osnovica i visina carine pri uvozu polovnih vozila

 

U zemljama Evrope, osim Italije, kupac koji želi da izveze kupljeno vozilo (Nemačka, Belgija, Austrija, Švajcarska, itd.) dužan je da na vozilo stavi COLL tablice (privremena registracija do izlaska iz te zemlje) koje mu daju vremenski period po izboru (15-30 dana) da izađe iz te zemlje.

Postoji naknada koja se plaća u zavisnosti od vremenskog perioda koji se izabere.

Kada se priloži dokumentacija na graničnom prelazu, granična špedicija izdaje graničnu prijavu-propratnicu (vrednost propratnice je od 20€ do 50€) koja se prilaže prilikom carinjenja.

Za sva fizička i pravna lica po ulasku u Srbiju važi zakonski rok od 72 sata predaje dokumenata na carinarnicu. Razlika je u tome što fizička lica moraju raditi carinjenje na opštini  – gradu koji im je u ličnoj karti a pravna lica imaju pravo izbora mesta carinjenja (bilo koji grad u Srbiji).

Carinske osnovice za vozila se uzimaju iz kataloga koji se razlikuju po zemlji porekla-registracije vozila. Carina određuje vrednost vozila uz pomoć ovih kataloga a ne po računu ili fakturi, odnosno ako je iznos na kupoprodajnom ugovoru – fakturi ispod cene koju carina odredi, onda će se uzeti veća cena. Ako je iznos ugovora – fakture veća od one koju carina izračuna, opet će se uzeti u obzir veći iznos.

Parametri koji utiču na visinu osnovice za carinjenje polovnih vozila su:

 • Marka i tip vozila
 • Godina proizvodnje vozila
 • Karoserija vozila
 • Kubikaža i snaga motora
 • Transmisija/Menjač
 • Pređena kilometraža
 • Pogonsko gorivo
 • Broj vrata na vozilu